AKTUÁLNĚ BĚŽÍ JARNÍ ČAST, DALŠÍ BĚH NA PODZIM 2024

V prostředí vybavené herny si děti postupně zvykají na pravidelnou činnost jako je společné tvoření, hudební chvilky, pohybové hry, hraní na nástroje atd., vždy však s dostatkem času na volnou hru.

Pomalu, vlídně a s respektem k potřebám každého dítěte.

To, že děti nejsou 100% bez plen není překážkou, protože každý máme své tempo.