PhDr. Petra Tenglerová


  • Odborná garantka programů pro rodiny, koordinátorka  poradenství, dobrovolníků, stáže a výzkum.
  • Klinická psycholožka, psychoterapeutka.
  • Maminka 4 dětí, z toho jedněch dvojčat, laktační poradkyně, lektorka STOBu.
  • V klinické praxi se věnuje především psychoterapii rodin s nemocnými dětmi.
  • Spoluzakladatelka a ředitelka RC Heřmánek, spoluzakladatelka  Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty Morava.
  • Pracuje i jako poradkyně a lektorka v projektech zaměřených na podporu rodičů vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce.
  • Jako matka se osobně i profesně zabývá tím, jak slaďovat osobní, rodinný a pracovní život.

Telefon:  +420 604 339 220
E-mail: rc-hermanek@seznam.cz