Uděluji tímto RC Heřmánek, z.s., IČO 27049591 (dále jen RC Heřmánek), Náves Svobody 49, 779 00,

jako správci osobních údajů, souhlas s tím, aby:

 • pořizoval fotografie a videozáznamy mě a mého dítěte/dětí během programů pro rodiny s dětmi,

vzdělávacích programů, či dalších aktivit pořádaných RC Heřmánek,

 • zveřejňoval je pouze za účelem propagace RC Heřmánek a jeho činnosti.

Fotografie a videozáznamy mě a mého dítěte/dětí mohou být zveřejněny pouze zde:

 • SOCIÁLNÍ SÍTĚ – stránka Rodinného centra Heřmánek (Facebook, Instagram)
 • WEBOVÉ STRÁNKY – http://www.rc-hermanek.cz
 • PROSTORY RC Heřmánek, z.s.
 • PROPAGAČNÍ MATERIÁLY RC Heřmánek, z.s.
 • LOKÁLNÍ TISK (Holické noviny, Olomoucký senior, Moravský senior, Olomoucké listy)

Tento souhlas udělujete na dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo jej nevezmete zpět (odvoláte).

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace týkající se zpracovávání mých osobních údajů, mých práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění jsou mi k dispozici v aktuální verzi dokumentu Zásady zpracování
osobních údajů na stránce http://www.rc-hermanek.cz/GDPR

Jsem si vědom/a, že mohu odmítnout udělení tohoto souhlasu a mé případné odmítnutí nebude mít žádný dopad na moji osobu nebo mé dítě/děti ze strany RC Heřmánek, z. s. 

S tímto vědomím uděluji svůj souhlas dobrovolně a vím, že ho také mohu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla RC Heřmánek, z.s.