V měsících listopad 2022 – květen 2023 probíhaly výstavy mezigeneračního projektu Podívej, co dokážu.

první výstava: UP Olomouc: od 16. 11. 2022 do 6. 12. 2022

druhá výstava: DS Pohoda ve Chvalkovicích: od 9. 12. 2022 do 9. 1. 2023

třetí výstava: Senecuře od 10. 1. 2023 do 10. 2. 2023

čtvrtá výstava: UTB ve Zlíně od 22. 2. 2023 do 22. 3. 2023

pátá výstava: knihovna Holice od 6. 4. 2023 do 25. 5. 2023

šestá výstava: DS Burešov, p.o. od 20.9.2023 do 3.10.2023

O nás a našem mezigeneračním projektu z Holických novin