Společně s jógou v Olomouci

Projekt probíhá v období říjen 2023 – březen 2024. Za podporu děkujeme Nadaci Via, Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) a vládě Spojených států amerických. 

Rozkvetlá Olomouc

Projekt probíhá od 1.3. 2024 a je podpořen v rámci výzvy Milion pro Olomouc společnosti Kaufland a Nadace Via.

Akreditace Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých

pro období 1.1.2023 – 31.12. 2027

RC Heřmánek – Podpora rodiny 2023

Obecným cílem projektu RC Heřmánek – podpora rodiny 2023 je prevence sociální izolace, vytváření podpůrného zázemí klientům z řad rodin a seniorů, poskytování služeb pro rodiny (vzdělávání, poradenství), podporu v pra/rodičovské roli a doprovodné služby (hlídání dětí při využívání aktivit poradenství a vzdělávání).

podpořený MPSV, OK a Statutárním městem Olomouc. Projekt je zaměřený na vytvoření komplexní nabídky preventivních služeb na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, na zkvalitňování vztahů včetně mezigeneračních, podporu při výchově dětí a slaďování rodinného a pracovního života.

logoMPSV-m

Podpora seniorů dobrovolníků a mezigeneračních aktivit v RC Heřmánek 2023

Cílem projektu je podpora mezigeneračních vztahů – kontakt seniorů dobrovolníků a dětí ve spolupracujících mateřských školách v Olomouci a okolí.Senioři chodí dětem pravidelně číst, vyprávět, či zpívat, děti s nimi sdílejí své zážitky, navazují vztahy. Dále se pak setkávají, vzdělávají a sdílejí zkušenosti v rámci Klubu pohádkových babiček a dědečků při RC Heřmánek

RC Heřmánek pomáhá ukrajinským maminkám a dětem 2023

Projekty podpořené Člověkem v tísni a Statutárním městem Olomouc –   Podpora při adaptaci rodin s malými dětmi, zajištění prostoru pro setkávání rodičů s dětmi a jejich vzájemné sdílení, kurzy ČJ s hlídáním dětí, zjišťování individuálních potřeb rodin, zprostředkování materiální a potravinové pomoci,  podpora při vyhledání návazných služeb.

Partnerství v programu service-learningového vzdělávání

pro studenty navazující magisterského studijního programu – Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.


V minulých letech nás podpořili:

Logo organizace Člověk v tísni.png