RC Heřmánek pomáhá ukrajinským maminkám 2022

Projekty podpořené Člověkem v tísni a Statutárním městem Olomouc –   Podpora při adaptaci rodin s malými dětmi, zajištění prostoru pro setkávání rodičů s dětmi a jejich vzájemné sdílení, kurzy ČJ s hlídáním dětí, zjišťování individuálních potřeb rodin, zprostředkování materiální a potravinové pomoci,  podpora při vyhledání návazných služeb.

Logo organizace Člověk v tísni.png

RC Heřmánek 2022-  podpora stability rodiny 

podpořený MPSV, OK a Statutárním městem Olomouc. Projekt je zaměřený na vytvoření komplexní nabídky preventivních služeb na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, na zkvalitňování vztahů včetně mezigeneračních, podporu při výchově dětí a slaďování rodinného a pracovního života.

RC Heřmánek 2022-  podpora stability rodiny 

podpořený MPSV, OK a Statutárním městem Olomouc. Projekt je zaměřený na vytvoření komplexní nabídky preventivních služeb na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, na zkvalitňování vztahů včetně mezigeneračních, podporu při výchově dětí a slaďování rodinného a pracovního života.

Dobrovolnické centrum RC Heřmánek – 2022

Dobrovolnické centrum a podpora mezigeneračních aktivit v RC Heřmánek  2022 podpořený Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc. Cílem projektu je rozvoj aktivit akreditovaného dobrovolnického centra při RC Heřmánek –  dobrovolná činnost rodičů, seniorů a studentů na podporu komunity a napříč generacemi i sociálními skupinami. 

Enviromentální výchova pro nejmenší – 2022

Projekt podpořený firmou Edhouse je zaměřen na enviromentální vzdělávání pro rodiny s nejmenšími dětmi (0-6let) před zahájením povinné školní docházky. Prostřednictvím pravidelných programů se zkušenými lektory se budou rodiče i děti vzdělávat v ekologické výchově. Cílem je zábavnou formou podpořit zájem dětí o přírodu, objevovat zajímavosti z přírody všemi smysly, motivovat je k pohybu a pobytu venku.

www.edhouse.cz

RC Heřmánek – bezpečný prostor pro všechny generace – 2021 – 2022

Erasmus +(mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání).

erasmus-plus

RC Heřmánek 2021- podpora stability rodiny 

podpořený MPSV, OK a Statutárním městem Olomouc. Projekt je zaměřený na vytvoření komplexní nabídky preventivních služeb na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, na zkvalitňování vztahů včetně mezigeneračních, podporu při výchově dětí a slaďování rodinného a pracovního života.

logoMPSV-m
logo-olomouckeho-kraje
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1920px-Logo_olomouc.svg_-1024x552.png.


RC Heřmánek – Klub pohádkových babiček a dědečků – 2021

podpořený Statutárním městem Olomouc. Cílem projektu je podpora mezigeneračních vztahů, prostřednictvím pravidelného kontaktu seniorů dobrovolníků a dětí z MŠ. V rámci Klubu pohádkových babiček a dědečků se senioři dobrovolníci navíc  pravidelně setkávají, vyměňují si zkušenosti a dále se vzdělávají.


RC Heřmánek – zdravě a hravě – 2020

Projekt RC Heřmánek – zdravě hravě – podpořený Olomouckým krajem na podporu práce s dětmi a mládeží – je zaměřen na seznámení s tématy týkající se přírody hravou formou pro nejmenší děti. Cílem je zábavnou formou podpořit zájem dětí o přírodu, motivovat je k pohybu a pobytu venku, objevovat zajímavosti z přírody všemi smysly. Součástí programů jsou i kontakty se živými zvířaty.

logo-olomouckeho-kraje

Rodičům naproti, CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011468

realizace 1.1.2020 – 31.12.2021

Projekt Rodičům naproti reaguje na systémovou potřebu posílení sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím zavádění inovativních postupů a služeb.  Cílem projektu je vytvořit systém poskytování podpory rodin s malými dětmi z pohledu primární prevence v RC Pastelka a ověřit jeho fungování prostřednictvím poskytování různých forem podpory minimálně 30 rodinám v průběhu dvou let v Brně-Líšni a Olomouci.


RC Heřmánek- průvodce pro rodiny 2020

Projekt primární prevence pro rodiny podpořený MPSV, OK a SMOL zaměřený na podporu rodiny, rozvoj a posílení rodičovských kompetencí, mezigenerační dialog.


Klub pohádkových babiček a dědečků při RC Heřmánek 2020

Projekt rozvíjející dobrovolnictví u seniorů a mezigenerační aktivity. Zapojení senioři chodí pravidelně číst 1x týdně dětem do MŠ, v RC Heřmánek se scházejí v rámci svého Klubu pohádkových babiček a dědečků, dále se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují.

logo-olomouckeho-kraje

Heřmánek – bezpečný prostor pro celou rodinu

Erasmus +  (mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání)
2020 – proběhla druhá část projektu – kurzy „Family Communications“ a stáže v dublinské organizaci One Family a dalších místních organizacích pracujících s rodinami.

Ze závěrečné zprávy ke grantu ERASMUS +:

Projekt potvrdil vysokou míru relevance vzhledem k cílům programu podpory. Projektové aktivity posílily vzdělávací kapacity účastnic a tím i rodinného centra, přinesly nové poznatky v dané oblasti a do jisté míry též podpořily mezinárodní rozměr organizace žadatele. Účastí na projektových aktivitách se podařilo získat řadu cenných zkušeností a nových metod a trendů v oblasti neformálního vzdělávání dospělých.

Hlavní stanovené cíle projektu se podařilo realizací projektu naplnit – podpořit rodiče v obtížné životní situaci, podpořit a vzdělávat rodiče v oblasti psychomotorických dovedností a rozvoji zraku a získání nových kontaktů a možností pro budoucí spolupráci v mezinárodní oblasti.

Za tímto účelem 2 vybrané účastnice absolvovaly vzdělávací kurs Family Communications: Coping with Family Life and Communication with Teenagers v Irsku a další účastnice absolvovala stínovaní na pracovišti v Polsku. Kurs i stínování splnily očekávání a byly zajímavou inspirací pro další pracovní aktivity centra. Účastnice aktivit získaly zkušenosti na evropské úrovni a zároveň měly možnost předat ty své.


RC Heřmánek- Průvodce na cestě rodičovstvím 2019

Projekt primární prevence pro rodiny podpořený MPSV, OK a SMOL zaměřený na podporu rodiny, rozvoj a posílení rodičovských kompetencí, mezigenerační dialog.


„Přečti“ + Klub pohádkových babiček a dědečků 2019

Program „Přečti“ určený seniorům dobrovolníkům a mezigenerační solidaritě. Zapojení senioři chodí pravidelně číst 1x týdně dětem do MŠ, v RC Heřmánek se scházejí v rámci svého Klubu pohádkových babiček a dědečků, dále se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují.


Heřmánek – bezpečný prostor pro celou rodinu – 2019

Erasmus +  (mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání)
2019 – proběhla první část projektu – zahraniční stáž ve waršavském centru Orticus, která přinesla mj. vhled do problematiky vývojových opoždění u dětí a možností následné podpory rozvoje.

Mezinárodní projekt Erasmus+: KA2 Written in Stone

RC Heřmánek (2018) – Průvodce na cestě rodičovstvím 2018

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dotačním programem Rodina, Olomouckým krajem  a Statutárním městem Olomouc.


RC Heřmánek (2017) – Průvodce na cestě rodičovstvím

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dotačním programem Rodina, Olomouckým krajem  a Statutárním městem Olomouc.


RC Heřmánek (2016) – Průvodce na cestě rodičovstvím

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dotačním programem Rodina, Olomouckým krajem  a Statutárním městem Olomouc.


Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2.6.2014 do 31.5.2015 bylo u zaměstnavatele občanské sdružení Heřmánci IČ: 27049591 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 179. 913,- Kč z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%,  
tj. 152. 926,05 ,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 16.986,95,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Logo publicita

RC Heřmánek (2015)

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Dotačním programem rodina a ochrana práv dětí a Statutárním městem Olomouc – odbor sociálních věcí a odbor školství


EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě (2015-2016)

Partnerství v projektu, žadatel RC Provázek Nový Jičín

Účelem projektu je zvýšit ekogramotnost rodin s dětmi tří moravských krajů, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území těchto krajů.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-hodnemala-bíle_poz_fw

 Mámy pro mámy – Podpora rodin s předčasně narozenými dětmi (2015)

Podpořený Olomouckým krajem

image001

RC Heřmánek (2014)

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Dotačním programem rodina a ochrana práv dětí a Statutárním městem Olomouc – odbor sociálních věcí a odbor školství

LOGO+HERMANEK_RC1 – kopielogoMPSV-mLogo_MPSV_Rodina_01_colorMěsto


erasmus-plus

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2. 04. 2013 do 30. 9. 2013 bylo u zaměstnavatele Občanské sdružení Heřmánci IČ: 270 49 591 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 79.467,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 67.547,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 11.920,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

esfcr.cz
logoMPSV-m

Od kočárku k podnikání (2012 – 2014)

Rodinné centrum Heřmánek provozované občanským sdružením Heřmánci se stalo partnerem projektu zaměřeného na podporu zahájení a rozvoje podnikání, na který se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Od kočárku k podnikání

Hlavním cílem projektu je umožnit ženám v Olomouckém kraji založit si vlastní podnikání, které bude udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi. Projekt je realizován MC Krteček Jeseník a ve spolupráci s dalšími partnery projektu (Občanským sdružením Mateřské centrum Prostějov, Úřadem práce České republiky a společností ONYX engineering, s.r.o.) bude probíhat v rámci Olomouckého kraje v Jeseníku, Olomouci a Prostějově.

Od kočárku k podnikání

Projekt je určen ženám vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce nebo pečujícím o děti do 15 let a ženám v předdůchodovém věku. Svým zapojením získají všechny účastnice projektu možnost inspirovat se a sdílet své nápady s ostatními podnikatelkami z Olomouckého kraje, pracovat na svém osobnostním rozvoji pod vedením kouče, odborně se připravit v prezenčních a e-learningových kurzech, konzultovat svůj vlastní podnikatelský záměr se specialistkou na podporu podnikání a v neposlední řadě se dozví, jak své podnikatelské aktivity sladit s chodem domácnosti.

Součástí projektu je i založení dětské skupiny při MC Krteček Jeseník, jejímž prostřednictvím bude zajištěna celodenní péče pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Projekt je plánován na 23 měsíců (2013-2014) a díky jeho realizaci vznikne v Olomouckém kraji celkem 12 nových pracovních příležitostí. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovnice centra prostřednictvím emailu rc-hermanek@seznam.cz nebo na telefonním čísle 604 339 220 (Petra Tenglerová).

esfcr.cz

RC Heřmánek (2013)

projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Dotačním programem rodina a ochrana práv dětí a Statutárním městem Olomouc – odbor sociálních věcí, odbor školství a odd. sportu.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1920px-Logo_olomouc.svg_-1024x552.png.
logoMPSV-m
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo_sirka-3-1024x415.jpg.

Florbalový klub Heřmánci (2012 – 2013)

Florbalový klub Heřmánci je podpořený z rozpočtu statutárního města Olomouce, v oblasti sport.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1920px-Logo_olomouc.svg_-1024x552.png.

Projekt RC Heřmánek (2012)

Projekt RC Heřmánek na rok 2012 podpořilo MPSV a Statutární město Olomouc, odbor sociálních věcí a zdravotnicvtí a odbor školství.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1920px-Logo_olomouc.svg_-1024x552.png.
logoMPSV-m

„ZDRAVÁ RODINA – ZDRAVÉ FINANCE“ (2012 – 2013)

projekt Rodinného centra Heřmánek – podpořený ČSOB

Kurz finanční gramotnosti je rozdělen do deseti tematických bloků. Prostřednictvím projektu chceme dosáhnout toho, aby účastníci dokázali například sestavit, plánovat, vést vyvážený rodinný rozpočet, uměli navrhnout způsob řešení v případě nedostatku prostředků a naučili se zhodnotit klady a zápory aktuálně nabízených finančních produktů na trhu. Účastnice a účastníci se naučí, kde a jak vyhledat zavčas pomoc, dozví se, jak předcházet krizovým situacím v rodině, naučí se pracovat s informacemi, jako jsou třeba smlouvy s mobilními operátory, různé „akční nabídky“, pojištění, hypotéky, užívání kreditní karty, půjčky bez potvrzení příjmu a další „lákadla“.


HEŘMÁNEK ČTE DĚTEM I RODIČŮM (2011)

Projekt podpořil v roce 2011 Olomoucký kraj částkou 15.000,- v rámci programu podpory neinvestičních projektů do 25.000,- na rok 2011.

www.kr-olomoucky.cz

Hlavní cíle projektu:

  • budovat pevné vazby mezi rodiči a dětmi prostřednictvím četby
  • informovat rodiče i děti o přínosech pravidelného předčítání dětem

Projekt Rodinné centrum Heřmánek (2011)

Projekt Rodinné centrum Heřmánek v roce 2011 podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí a Statutární město Olomouc – odbor sociálních věcí a odbor školství.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1920px-Logo_olomouc.svg_-1024x552.png.
logoMPSV-m

MÁMY PRO MÁMY – NEDOKLUBKO

… pomáháme srdcem …

Mámy pro mámy

Projekt vznikl v občanském sdružení  NEDOKLUBKO os z potřeby nás všech, kteří cítíme, že předčasné narození je pro rodinu i miminko obrovskou zátěží a sebelepší lékařská péče nedokáže zmírnit všechny jeho dopady na psychiku a vztahy v rodině.

Každým rokem se v České republice narodí téměř osm tisíc miminek dříve, než by mělo a musí často několik prvních týdnů  i měsíců svého života prožít v inkubátoru. Pro rodiče jsou první týdny velice psychicky náročné. Především maminka trpí pocity  beznaděje,  selhání, bezmoci, sebeobviňováním, strachu radovat se z narození miminka. V tento čas se i zdánlivě malá pomoc, může stát v srdci obdarovaného pomocí nezměrnou a projev pochopení a empatie dokáže  nesmírně povzbudit a potěšit.

…toto je hlavní myšlenkou našeho svépomocného projektu: malými, vlastnoručně vyrobenými dárky potěší  maminky (babičky, děti – kdokoliv, ochotný pomáhat) „zvenku“ ty maminky, které zůstávají v nemocnicích s prázdnou náručí a vyděšeným srdcem.

Od července roku 2010 nabízí projekt i novou službu – Laické poradenství . Desítka ochotných maminek-laických poradkyň, je připravena odpovídat na dotazy nových rodičů a dodávat jim podporu a naději v těžkých prvních týdnech po narození miminka.

Celý projekt je založený na dobrovolnictví. Děkujeme vám, Vaše pomoc je důležitá!

Hlavní koordinátorkou projektu je Michaela Lískovcová, email: liskovcova@nedoklubko.cz, tel: 605 058 868.

Oblastní koordinátorkou pro Olomouc a okolí je Lenka Vykoukalová, email: vykoukalova.lenka@seznam.cz, tel:  777 634 767.

Pokud budete mít zájem o spolupráci či máte dotaz, týkající se projektu, můžete kontaktovat Lucii Kolářovou, koordinátorku pro Prostějov a setkávání rodin předčasně narozených dětí v RC Heřmánek (http://nedoklubko-rchermanek.blogspot.com/), na emailu kolar.lucie@seznam.cz nebo telefonu 777 074 514.

Více informací o projektu či návody na dárečky pro maminky naleznete na http://mamypromamy.blogspot.com/.
Nedoklubko


Projekt Mateřské centrum Heřmánek (2010)

Projekt Mateřské centrum Heřmánek v roce 2010 podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí a Statutární město Olomouc, odbor sociálních věcí a odbor školství.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1920px-Logo_olomouc.svg_-1024x552.png.
logoMPSV-m

Poradenství v mateřských centrech: Krok k zaměstnání (2010 – 2012)

Síť mateřských center o. s. v rámci projektu Krok k zaměstnání odstartovala v listopadu 2010 poradenství v mateřských centrech pro rodiče pečující o děti ve věku do 15 let, a to především pro matky či otce plánující po mateřské nebo rodičovské dovolené návrat do zaměstnání.

Poradenství probíhá i v našem rodinném centru Heřmánek v Olomouci. Neváhejte využít možnosti individuálních konzultací a poradenství ZDARMA na téma „Jak se vrátit na trh práce!” (V rámci konzultace zajistíme i hlídání dětí)

K základnímu obsahu konzultací patří rozpoznávání osobních a kvalifikačních předpokladů klientů/tek pro volbu vhodného povolání, případně vhodné rekvalifikace, poradenství kde hledat práci i jak se připravit na přijímací pohovor, a také konzultace konkrétních problémů a otázek jednotlivých klientů/tek.

Více informací a přihlášku získáte na emailu poradce.tenglerova@materska-centra.cz

ESF zaměstnanost


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Na křižovatce pracovního a osobního života: Možnosti a bariéry (2010 – 2012)

Hlavní žadatel:

Partneři:

V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny. Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

Klíčové aktivity

  • Síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování
  • Firma roku: rovné příležitosti – ročník věnovaný rovnému odměňování
  • Vytvoření a implementace nástrojů a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností
  • Zpracování studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování
  • Certifikát Místo přátelské rodině
  • Tematická informačně-vzdělávací kampaň

Více inforamcí na helena.skalova@genderstudies.cz

ESF zaměstnanost


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


SEBEVZDĚLÁVÁNÍM K HODNOTNĚJŠÍMU ŽIVOTU (2009 – 2011)

Hlavní žadatel:

Partneři:

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je poskytnout vzdělávání rodičům s malými dětmi, kteří jsou doma, ať už na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní.
Vzdělávací kurzy umožní pracovat na svém rozvoji – zvyšovat kvalifikaci, osobní růst (sebevědomí a s tím spojené vystupování). Přínosem je i obnovení pracovních návyků a zmenšení obavy z návratu na pracovní trh.

Projekt realizujeme od 1. srpna 2009 do 31. července 2011.

ESF zaměstnanost


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


EENY MEENY NEJEN PLÍNY (2009 – 2011)

Hlavní žadatel:

Partneři:

Obsahem projektu je v prvním roce vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí doplněné e-learningem. V druhém roce projektu budou partnerská mateřská centra navazovat spolupráci s mateřskými centry nebo podobnými organizacemi v zahraničí. Během druhého roku projektu vzniknou profily jednotlivých rodin zapojených do mezinárodní spolupráce.

Dva profily rodin z každého MC a jeden od každého zahraničního partnera i s fotodokumentací pak vydáme v dvojjazyčné publikaci „Jak se žije rodině v Evropě“. Stejný název ponese i mezinárodní konference na závěr projektu, kde si pozveme zahraniční hosty z partnerských organizací i odborníky na prorodinnou politiku.