RC Heřmánek – Podpora rodiny 2023

Obecným cílem projektu RC Heřmánek – podpora rodiny 2023 je prevence sociální izolace, vytváření podpůrného zázemí klientům z řad rodin a seniorů, poskytování služeb pro rodiny (vzdělávání, poradenství), podporu v pra/rodičovské roli a doprovodné služby (hlídání dětí při využívání aktivit poradenství a vzdělávání).

podpořený MPSV, OK a Statutárním městem Olomouc. Projekt je zaměřený na vytvoření komplexní nabídky preventivních služeb na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, na zkvalitňování vztahů včetně mezigeneračních, podporu při výchově dětí a slaďování rodinného a pracovního života.

logoMPSV-m

Podpora seniorů dobrovolníků a mezigeneračních aktivit v RC Heřmánek 2023

Cílem projektu je podpora mezigeneračních vztahů – kontakt seniorů dobrovolníků a dětí ve spolupracujících mateřských školách v Olomouci a okolí.Senioři chodí dětem pravidelně číst, vyprávět, či zpívat, děti s nimi sdílejí své zážitky, navazují vztahy. Dále se pak setkávají, vzdělávají a sdílejí zkušenosti v rámci Klubu pohádkových babiček a dědečků při RC Heřmánek

RC Heřmánek pomáhá ukrajinským maminkám a dětem 2023

Projekty podpořené Člověkem v tísni a Statutárním městem Olomouc –   Podpora při adaptaci rodin s malými dětmi, zajištění prostoru pro setkávání rodičů s dětmi a jejich vzájemné sdílení, kurzy ČJ s hlídáním dětí, zjišťování individuálních potřeb rodin, zprostředkování materiální a potravinové pomoci,  podpora při vyhledání návazných služeb.

Logo organizace Člověk v tísni.png

Spolu v pohodě 2023

Erasmus +(mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání).

Ekovýchova 2023

RC Heřmánek – bezpečný prostor pro všechny generace – 2021 – 2022

Erasmus +(mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání).

erasmus-plus