RC Heřmánek – zdravě a hravě

Projekt RC Heřmánek – zdravě hravě – podpořený Olomouckým krajem na podporu práce s dětmi a mládeží – je zaměřen na seznámení s tématy týkající se přírody hravou formou pro nejmenší děti. Cílem je zábavnou formou podpořit zájem dětí o přírodu, motivovat je k pohybu a pobytu venku, objevovat zajímavosti z přírody všemi smysly. Součástí programů jsou i kontakty se živými zvířaty.

logo-olomouckeho-kraje

Rodičům naproti, CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011468

realizace 1.1.2020 – 31.12.2021

Projekt Rodičům naproti reaguje na systémovou potřebu posílení sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím zavádění inovativních postupů a služeb.  Cílem projektu je vytvořit systém poskytování podpory rodin s malými dětmi z pohledu primární prevence v RC Pastelka a ověřit jeho fungování prostřednictvím poskytování různých forem podpory minimálně 30 rodinám v průběhu dvou let v Brně-Líšni a Olomouci.

logo-evropsky-fond-operacni-program-zamestnanost

RC Heřmánek- průvodce pro rodiny 2020

Projekt primární prevence pro rodiny podpořený MPSV, OK a SMOL zaměřený na podporu rodiny, rozvoj a posílení rodičovských kompetencí, mezigenerační dialog.


Klub pohádkových babiček a dědečků při RC Heřmánek 2020

Projekt rozvíjející dobrovolnictví u seniorů a mezigenerační aktivity. Zapojení senioři chodí pravidelně číst 1x týdně dětem do MŠ, v RC Heřmánek se scházejí v rámci svého Klubu pohádkových babiček a dědečků, dále se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují.

logo-olomouckeho-kraje

Heřmánek – bezpečný prostor pro celou rodinu

Erasmus +  (mobilita pracovníků ve vzdělávání dospělých za účelem výuky a dalšího vzdělávání)
2020 – proběhla druhá část projektu – kurzy „Family Communications“ a stáže v dublinské organizaci One Family a dalších místních organizacích pracujících s rodinami.

Ze závěrečné zprávy ke grantu ERASMUS +:

Projekt potvrdil vysokou míru relevance vzhledem k cílům programu podpory. Projektové aktivity posílily vzdělávací kapacity účastnic a tím i rodinného centra, přinesly nové poznatky v dané oblasti a do jisté míry též podpořily mezinárodní rozměr organizace žadatele. Účastí na projektových aktivitách se podařilo získat řadu cenných zkušeností a nových metod a trendů v oblasti neformálního vzdělávání dospělých.

Hlavní stanovené cíle projektu se podařilo realizací projektu naplnit – podpořit rodiče v obtížné životní situaci, podpořit a vzdělávat rodiče v oblasti psychomotorických dovedností a rozvoji zraku a získání nových kontaktů a možností pro budoucí spolupráci v mezinárodní oblasti.

Za tímto účelem 2 vybrané účastnice absolvovaly vzdělávací kurs Family Communications: Coping with Family Life and Communication with Teenagers v Irsku a další účastnice absolvovala stínovaní na pracovišti v Polsku. Kurs i stínování splnily očekávání a byly zajímavou inspirací pro další pracovní aktivity centra. Účastnice aktivit získaly zkušenosti na evropské úrovni a zároveň měly možnost předat ty své.

erasmus-plus