PhDr. Petra Tenglerová


 • Odborná garantka programů pro rodiny, koordinátorka  poradenství, dobrovolníků, stáže a výzkum.
 • Klinická psycholožka, psychoterapeutka.
 • Maminka 4 dětí, z toho jedněch dvojčat, laktační poradkyně, lektorka STOBu.
 • V klinické praxi se věnuje především psychoterapii rodin s nemocnými dětmi.
 • Spoluzakladatelka a ředitelka RC Heřmánek, spoluzakladatelka  Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty Morava.
 • Pracuje i jako poradkyně a lektorka v projektech zaměřených na podporu rodičů vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce.
 • Jako matka se osobně i profesně zabývá tím, jak slaďovat osobní, rodinný a pracovní život.

Telefon:  +420 604 339 220
E-mail: rc-hermanek@seznam.cz

Mgr. Hana Klicperová

 • koordinátorka vzdělávacích aktivit
 • pondělní dopoledna připravuje zpívánky s kytarou
 • maminka 2 dětí Vojty a Anežky
 • poradkyně rané péče a zraková terapeutka

Telefon:  +420 777 007 279
E-mail: rc-hermanek@seznam.cz

Jana Kloučková Kudrnová

 • Grafická designérka a ilustrátorka Z lesa poblíž Olomouce
 • Maminka dvou vlčat.
 • Zahradnice, skicařka, bordelářka, blogerka.
Telefon: +420 777 88 33 34

 

Mgr. Romana Fornusková

 • Personalistka s 6letou praxí.
 • 5 let ve vedoucí pozici.
 • Pracovní zkušenosti z výrobních společností a personální agentury.
 • Maminka 2 holčiček.
 • V Heřmánku jako konzultant v oblasti personalistiky.