Heřmánek za podpory Edhouse, s.r.o. pomáhá rozvíjet enviromentální výchovu pro nejmenší

Děkujeme za podporu firmě Edhouse, s.r.o., díky níž můžeme dál rozvíjet programy environmentální výchovy pro rodiče s nejmenšími dětmi. Od května do listopadu 2022 se budeme setkávat venku i vevnitř v herně a věnovat se tématům poznávání a ochrany přírody minimálně 1x měsíčně. Využijeme prvky polytechnické výchovy a hlavně si to společně užijeme. Cílem je zábavnou formou zkvalitnit vztahy v rodině,  podpořit zájem dětí o přírodu, objevovat zajímavosti  přírody všemi smysly, motivovat rodiny s dětmi ke zdravému životnímu stylu,  pohybu a pobytu venku.

Heřmánek rozkvete i pod střechou z Expodomu

                                             C:\Users\Petra\Desktop\A\expodom-logo.png                      

Po měsících uzavření opět otevíráme hernu a plánujeme programy pro rodiče s dětmi. Vaše Rodinné centrum Heřmánek prostě znovu nabírá dech… 
Některé z plánovaných programů se uskuteční venku a tak nás mile překvapila nabídka společnosti https://www.expodum.cz
Možnost využívat jejich party stan při venkovních akcích nám otevírá další možnosti. Děkujeme! Už se těšíme, až ho v rámci heřmánkovských programů společně vyzkoušíme. Těšíme se na vás.

2. 6. 2021


Poděkování za velikonoční pozdrav Rodinnému centru Heřmánek

Děkujeme rodinnému centru Heřmánek za krásná přání pro naše seniory, která udělala všem velkou radost. Zároveň s předáváním přání jsme vyrobili jarní čápy pro děti z naší mateřské školy a přečetli jim jarní básničky, říkanky a písničky z Trnkova Špalíčku. Příští týden se naše předškolní oddělení vrací do školky a budou mít tudíž od našich čtecích babiček a dědečků na uvítanou překvapení.

Dům seniorů František

9. 4. 2021


Chcete-li nás finančně podpořit, občanského sdružení Heřmánci je č.ú.:
217635146/0300
Pokud chcete přispět věcným darem, kontaktujte prosím manažerku centra
Petru Tenglerovou
+420 604 339 220


PODĚKOVÁNÍ RC Heřmánek za rok 2021

Děkujeme všem našim dárcům za finanční a věcnou pomoc, jíž si velmi vážíme, všem partnerům za výbornou spolupráci a všem klientům za inspirativní a bezpečné prostředí, které můžeme společně vytvářet.

Finanční dary

David Chaloupka

Romana Fornusková

Kamila Grmolenská

Dita Havelková

Martina Chládková

Koupelny Olomouc

Marie Křivánková

Zuzana Novotná

Kateřina Piková

Jakub Ševčík

Hana Vaňková

VICTORIA Language Agency – Pavlína Zádorožná

Václava Zimová

Věcné dary a služby

Josef Dvořák – koncert pro čtecí babičky a dědečky

Markéta Dvořáková – projektový management

Romana Fornusková – personalistika

GeneralNet, s. r. o. – sleva na internet

Jana K. Kloučková – grafické práce a dokumentace z akcí

Eva Kochtová – vybavení

Petra Krejzová – aktivity pro rodiče a děti

Kateřina Lerchová – vzdělávání pro rodiče

Machovský, s. r. o. – tiskové služby

Petra Novotná – lektorská činnost- péče o zdraví

Dalibor Pastucha – lektorská činnost- péče o zdraví

Martina Pavlíková – lektorská činnost, vybavení

Radka Ševelová – aktivity pro rodiče a děti

Naděžda Špatenková – vybavení

Zdeňka Štefanidesová – vzdělávání pro rodiče

Ester Šturmová – vybavení

Markéta Šubrtová – fotografické služby

Theodor Tengler – programy pro děti a rodiče

Radomil Žatka – programy pro rodiče, děti a seniory

Rodiny Markéty Dvořákové, Jany Fojtíkové, Ilony Formánkové, Romany Fornuskové, Kamily Grmolenské, Veroniky Hojgrové, Hany Klicperové, Evy Kochtové, Jany K. Kudrnové, Lídy Moupicové, Markéty Peřinové, Evy Slepičkové, Radky Ševelové, Gabriely Šeuerové, Leony a Ondry Šigutových, Kali Švecové, Petry Tomáškové, Renáty Valouchové, Vladimíra Vlka a další dárci – vybavení herny

PODĚKOVÁNÍ za rok 2020

Děkujeme všem kolegyním/kolegům a dobrovolnicím/ dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit chod centra, pracují s velkým osobním nasazením, často s dětmi v náručí nebo v kočárku. Děkujeme jejich rodinám za podporu, trpělivost a pomocnou ruku! Děkujeme všem partnerům, se kterými se při své práci potkáváme.

Děkujeme všem našim dárcům za finanční a věcnou pomoc, jíž si velmi vážíme.

Děkujeme především našim malým i velkým návštěvnicím a návštěvníkům, kteří společně vytvářejí inspirativní a vstřícné prostředí.

Děkujeme, protože bez všech těchto lidí by Heřmánek nemohl kvést.

Partnerství

Aperio, z.s. – projekt Sama, ale silná

Mezi námi, mezigeneračně, o.p.s. – projekty Přečti a Povídej

Pastelka, z.ú. – projekt Rodičům naproti

Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotační titul Rodina Olomoucký kraj

Statutární město Olomouc

Finanční dary

Jan Hálek

Koupelny Olomouc

MUDr. Hana Vaňková

Victoria Agency, Pavlína Zádorožná

Věcné dary a služby

Mgr. Markéta Dvořáková – projektový management

Mgr. Romana Fornusková – personalistika

GeneralNet,s.r.o. – sleva na internet

MgA. Jana Kloučková Kudrnová – grafické a fotografické služby

Mgr. Hana Langerová – zpívánky a logopedie

Bc. Petra Krejzová, Mgr. Dana Kroutilová – tvořivé dílny

Machovský, s.r.o. – tiskové služby

Mýdlárna Made by Kiki – mýdla, tvořivé dílny

MUDr. Petra Novotná – programy péče o zdraví

Nakladatelství Portál – knihy a časopisy pro děti a rodiče

PW interier Jaroslav Horák, s.r.o. – sportovní pomůcky

Mgr. Markéta Šubrtová – fotografické služby

Mgr. Monika a Mgr. Evžen Tošenovští – tvořivé dílny a ekoprogramy

MUDr. Adéla Vejvodová – programy péče o zdraví

Rodiny Ivony Formánkové, Romany Fornuskové, Kamily Grmolenské, Veroniky Hojgrové, Lenky Klápšťové, Hany Klicperové, Jany K. Kudrnové, Markéty Dvořákové, Markéty Peřinové, Radky Ševelové, Leony a Ondry Šigutových, Markéty Šubrtové, Kali Švecové, Petry Tomáškové, Renáty Valouchové a další dárci-vybavení herny