Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, které osobní údaje, jakým způsobem, k jakému účelu a na základě jakých právních titulů zpracováváme. Nedílnou součástí našich zásad zpracování osobních údajů je uvedení případných příjemců, doby uchování osobních údajů a informací o vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Naším cílem je srozumitelnost textu, proto jsme se jej rozhodli koncipovat formou otázek a odpovědí.