PODĚKOVÁNÍ za rok 2022

Finanční dary

Monika Furstová

Koupelny Olomouc

Marie Křivánková

Hana Langerová

Zuzana Novotná

Jakub Ševčík

MUDr. Hana Vaňková

Victoria Agency, Pavlína Zádorožná

Věcné dary a pomoc

Mgr. Markéta Dvořáková

MUDr. Ilona Formánková

Mgr. Kamila Grmolenská

Mgr. Veronika Hojgrová

Martina Chládková

Beáta Kalinová

Eva Kochtová

MgA. Jana Kloučková Kudrnová

Nakladatelství Portál

Iveta Personová

Markéta Peřinová

MUDr. Martina Petrová

Eva Slepičková

Gabriela Šeuerová

Radka Ševelová

Leona a Ondra Šigutovi

Mgr. Ester Šturmová

Mgr. Markéta Šubrtová

Marie Veselá

Služby:

GeneralNet,s.r.o. – sleva na internet

Machovský, s.r.o. – tiskové služby

Heřmánek za podpory Edhouse, s.r.o. pomáhá rozvíjet enviromentální výchovu pro nejmenší

Děkujeme za podporu firmě Edhouse, s.r.o., díky níž můžeme dál rozvíjet programy environmentální výchovy pro rodiče s nejmenšími dětmi. Od května do listopadu 2022 jsme se setkávali venku i vevnitř v herně a věnovali se tématům poznávání a ochrany přírody minimálně 1x měsíčně. Využili jsme prvky polytechnické výchovy a společně si to užili. Cílem bylo zábavnou formou zkvalitnit vztahy v rodině,  podpořit zájem dětí o přírodu, objevovat zajímavosti  přírody všemi smysly, motivovat rodiny s dětmi ke zdravému životnímu stylu,  pohybu a pobytu venku. Děkujeme.

Heřmánek rozkvete i pod střechou z Expodomu

                                             C:\Users\Petra\Desktop\A\expodom-logo.png                      

Po měsících uzavření opět otevíráme hernu a plánujeme programy pro rodiče s dětmi. Vaše Rodinné centrum Heřmánek prostě znovu nabírá dech… 
Některé z plánovaných programů se uskuteční venku a tak nás mile překvapila nabídka společnosti https://www.expodum.cz
Možnost využívat jejich party stan při venkovních akcích nám otevírá další možnosti. Děkujeme! Už se těšíme, až ho v rámci heřmánkovských programů společně vyzkoušíme. Těšíme se na vás.

2. 6. 2021


Poděkování za velikonoční pozdrav Rodinnému centru Heřmánek

Děkujeme rodinnému centru Heřmánek za krásná přání pro naše seniory, která udělala všem velkou radost. Zároveň s předáváním přání jsme vyrobili jarní čápy pro děti z naší mateřské školy a přečetli jim jarní básničky, říkanky a písničky z Trnkova Špalíčku. Příští týden se naše předškolní oddělení vrací do školky a budou mít tudíž od našich čtecích babiček a dědečků na uvítanou překvapení.

Dům seniorů František

9. 4. 2021