V roce 2023 nás podpořili…

Finanční dary

Miroslava Barnetová, Radmila Brachová, Jana Čermáková, Monika Furstová –Církev adventistů sedmého dne, Eva Hochmajerová, Koupelny Olomouc, Adéla Kulová, Iva Leszkowá, Tomáš Luňák, Hana Nováková, Zuzana Novotná,
Martina Ošťádalová, Zuzana Pejpková, Jakub Ševčík, Monika Tošenovská, MUDr. Hana Vaňková, Pavlína Zádorožná – Victoria Agency , Olga Žáková – Živá zeleň, Gabriela Žatková

Služby

GeneralNet,s.r.o. – sleva na internet
Machovský, s.r.o. – tiskové služby

Dobrovolníci, věcné dary a pomoc

Teťána Buršíková, Anna Crhová, Tereza Černochová, Zuzana Dudková, Kateřina Ďulíková, Markéta, Mariana a Matěj Dvořákovi, Ilona Formánková, Kamila Grmolenská, Petra Hanáková, Denisa Hanelová, Jana Hauschwitzová, Veronika Hojgrová, Petra Chovancová, Martina Chládková, Lucie Chlapíková, Beáta Kalinová, Hana Klicperová, Jana Kloučková Kudrnová, Marie Křivánková, Iveta Kučerová, Valerie Kushnir, Zdeňka Lammelová, Zuzana Macourková, Ludmila Moupicová, Zuzana Novotná, Markéta Peřinová, Martina Petrová, Renáta Poučová, Kateřina Pražáková, Tetiana Rudenok, Oksana Sovinska, Alena a Adéla Schofertovy, Eva Slepičková, Marie, Adéla a Josef Sláčalovi, Agáta, Alžběta a Gabriela Šeuerovy, Sára Ševčíková, Radka Ševelová, Jana Šínová, Leona a Ondra Šigutovi, Michal Šolc, Michaela Štáblová, Markéta Šubrtová, Zdeňka Štefanidesová, Kali Švecová, Hana Švecová, Petra a Bernhard Tenglerovi, Petra Tomášková, Monika a Evžen Tošenovští, Monika Vaculíková, Tomáš Valigura, Marie Veselá, Lenka Vyhlídalová,
Martina Vyhlídalová, Kristýna Weinlichová