PODĚKOVÁNÍ za rok 2022

Finanční dary

MgA. Jan Bezouška

Monika Furstová – Církev adventistů sedmého dne

Koupelny Olomouc

Mgr. Hana Langerová

MUDr. Hana Nováková

Zuzana Novotná

Mgr. Zuzana Pejpková

Bc. Jakub Ševčík

MUDr. Hana Vaňková

Mgr. Gabriela Všetičková

Pavlína Zádorožná – Victoria Agency

Ing. Olga Žáková – Živá zeleň

Věcné dary a pomoc

Mgr. Markéta Dvořáková, MUDr. Ilona Formánková, Mgr. Romana Fornusková, Mgr. Kamila Grmolenská, Mgr. Veronika Hojgrová, Martina Chládková, Beáta Kalinová, Eva Kochtová, MgA. Jana Kloučková Kudrnová, Nakladatelství Anag a Portál, Kateřina Pražáková, Iveta Personová, Markéta Peřinová, MUDr. Martina Petrová, Eva Slepičková, Gabriela Šeuerová, Radka Ševelová, Jana Šínová, Leona a Ondra Šigutovi, Mgr. Ester Šturmová, Mgr. Markéta Šubrtová, Bernhard Tengler, Mgr. Petra Tomášková, Monika Vaculíková, Marie Veselá

Služby

GeneralNet,s.r.o. – sleva na internet

Machovský, s.r.o. – tiskové služby

Dobrovolníci

Marie Sláčalová
Kateřina Pražáková
Marie Křivánková
Zuzana Novotná
Alena Schöfertová
Petra Hanáková
Petra Novotná
Renata Poučová
Petra Tomášková
Kali Švecová Monika Vaculíková
Lenka Vyhlídalová
Jana Hauschwitzová
Denisa Hanelová