V září 2023 byl pod vedením Ing. Lenky Vyhlídalové zahájen výtvarný mezigenerační projekt „Inspirováno dílem Libora Vojkůvky“. V rámci jeho přípravy proběhly přednášky o životě a díle malíře, cestovatele, entomologa a dobrodruha Libora Vojkůvky. Na tyto přednášky následně navazovaly výtvarné aktivity technikou suchého pastelu, které byly motivované barevnými obrazy Libora Vojkůvky.

Od 14.3 do 21.4. probíhá na zámku v Holešově výstava – jste srdečně zváni!!