Projekt Rozkvetlá Olomouc podpořený Nadací Via Kaufland, který získalo RC Heřmánek na rok
2024 je zaměřen na navázání a větší propojení mezi organizacemi, které působí v městské části Holice.

Prvním vybraným tématem jsou tvořivé a výtvarné aktivity.
Aktivity jsou rozvrženy do měsíců březen – září 2024.

Co již máme naplánováno?
4. 5. 2024                Sobotní procházka Holickým lesem s botanikem a aktivitami pro rodiny s dětmi
                                 – akce pro veřejnost
květen – červen     Výtvarné aktivity v RC Heřmánek, v ZŠ a MŠ Holice, Knihovně Holice
září  2024                Vernisáž výstavy prací vzniklých v rámci Projektu – akce pro veřejnost

Účast v projektu přislíbili:
Spolek pro Holický les
Knihovna Holice
MŠ Holice
ZŠ Holice