Bezplatné sociální poradenství

Rodinné centrum Heřmánek a Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého připravují service – learningový projekt, v rámci kterého se od dubna 2024 rozšíří nabídka služeb Rodinného centra Heřmánek o Kliniku bezplatného sociálního poradenství.

Těm, kteří čelí specifickým životním situacím, nebo se potřebují zorientovat v konkrétním tématu, bude k dispozici odborné poradenství a podpora mj. v oblastech:

Péče o seniory

Péče o osoby s handicapem

Rodiče samoživitelé

Hledání zaměstnání – trh práce

Poradenství v oblasti sociálních služeb a dávkového systému

Úmrtí v rodině

Problematika týkající se situace na Ukrajině.

Poradenství probíhá po předchozí domluvě v prostorách RC Heřmánek.

Pondělí 9:00 – 16:00

Čtvrtek 10:00 – 15:00

Je třeba se předem telefonicky nebo emailem dohodnout na termín setkání.

Tel. 733 661 988

Email: klinikahermanek@gmail.com

Mnohdy nám k vyřešení náročné situace brání nedostatek informací a aktuálních kontaktů. Tato skutečnost nás vede k přesvědčení, že sociální poradenství má v Rodinném centru Heřmánek, usilujícím o podporu rodin s dětmi, mezigeneračních vztahů a zdravé komunity, své místo.