Informace o kurzu

  • Datum konání: 2023-09-07

Nyní probíhá jarní kurz!

Adaptační program je možností, jak připravit děti na blížící se nástup do kolektivního zařízení.
Pomalu, vlídně a s respektem k potřebám každého dítěte.

Od září 2023 v malé skupince opět začínáme! Bude upřesněno.

V prostředí vybavené herny si děti postupně zvykají na pravidelnou činnost jako je společné tvoření, hudební chvilky, pohybové hry, hraní na nástroje atd., vždy však s dostatkem času na volnou hru.
To, že děti nejsou 100% bez plen není překážkou, protože každý máme své tempo.

                        Přihlásit se