Informace o kurzu

  • Datum konání: 2023-10-05

Adaptační program je možností, jak připravit děti na blížící se nástup do kolektivního zařízení.
Pomalu, vlídně a s respektem k potřebám každého dítěte.

V prostředí vybavené herny si děti postupně zvykají na pravidelnou činnost jako je společné tvoření, hudební chvilky, pohybové hry, hraní na nástroje atd., vždy však s dostatkem času na volnou hru.
To, že děti nejsou 100% bez plen není překážkou, protože každý máme své tempo.

KAPACITA NAPLNĚNÁ. Děkujeme za Váš zájem!

Další běh se uskuteční na jaře 2024.